Probíhající úpravy portálu www.prazdninynavenkove.cz

V současné době probíhají úpravy na našem portálu prazdninynavenkove.cz. Omlouváme se všem, kterým se dnes nebude dobře hledat cíl jejich prázdninového putování. Pracujeme na odstranění všech potíží a děkujeme za shovívavost :)