Komentované prohlídky

Železniční muzeum moravskoslezské připravilo na měsíc leden - březen několik speciálních komentovaných prohlídek s ukázkou činnosti dopravních zaměstnanců při zajišťování jízd vlaků spojené s ukázkou obsluhy dobových zabezpečovacích zařízení (řídících přístrojů, stavědlových přístrojů, sdělovacích přístrojů). Předvedení činnosti bude doplněno výkladem historie používání a vývoje systémů zabezpečovacích zařízení používaných na železnici v minulém století. 

Délka komentované prohlídky 1,5 hodiny.

Jednotlivé termíny komentovaných prohlídek:

08.02.2020 sobota 10.00 hod.

08.02.2020 sobota 13.00 hod.

23.02.2020 neděle 10.00 hod.

23.02.2020 neděle 13.00 hod.

22.03.2020 neděle 10.00 hod.

22.03.2020 neděle 13.00 hod.

Bližší informace ZDE