Flascharův důl

Masarykovo náměstí 16/25,74235 Odry +420 603 301 498 - Alena Zemanová www.flascharuvdul.cz

O nás


Flascharovým dolem dnes nazýváme dvoupatrové důlní dílo v lokalitě Nový Svět u Oder. Horní patro dolu, v historických mapách nazýváno „štola Johann" je starší a velká část vytěžených komor je již zborcena.

Spodní patro dolu, zvané „štola Hortenzie" po manželce Karla Flaschara, je dochováno v téměř netknutém stavu. Patra dolu jsou propojena 18 metrovým větracím komínem.

Prohlídkový okruh začíná ve štole Hortenzie, prochází 200 metrů dlouhou slednou chodbou do těžební komory. V této komoře se nachází jedna z největších geologických zajímavostí Flascharova dolu, částečně vytěžená vrása. Těžbou břidlice bylo odhaleno čelo vrásy, stěny komory kopírují její ohyb, což umožňuje horninu pozorovat nejen v řezu, ale také ve směru ohybu vrásy, která se prolíná celou komorou.

Prohlídkový okruh Flascharovým dolem je výjimečný hned z několika hledisek. Při návštěvě Flascharova dolu si přijdou na své milovníci turistiky, historie, přírody, řemesla, adrenalinu i požitkáři. V lokalitě se nachází celkem 7 důlních děl a další pozůstatky po hornické činnosti, jako jsou např. haldy vytěžené horniny. Tyto pozůstatky po lidské činnosti v kombinaci s krásnou přírodou a úchvatnými výhledy do Oderské kotliny nadchnou každého milovníka turistiky a přírody. 

Do krajiny je citlivě vestavěna naučná stezka obsahující zajímavé informace o hornictví a lesnictví na Odersku, se zaměřením na historii. 

Důlní dílo samotné je unikátní nejen z hlediska hornického, ale také z hlediska geologického a sportovního. Vždyť překonat 18 metrů vysoké stoupání po šikmých žebřících je úctyhodný výkon. 
Myslíme také na méně zdatné i hendikepované návštěvníky. Obě patra dolu jsou bezbariérově přístupná z povrchu a podle zájmu si návštěvníci mohou objednat okruh bez lezního oddělení. Tato možnost je skvělou nabídkou ideální pro seniory a rodiny s malými dětmi. 


Naprosto ojedinělým jevem je provrásnění Flascharova dolu, ve velké komoře dolu lze pozorovat odhalené čelo vrásy, na kterém budeme návštěvníkům demonstrovat horotvorné procesy – variské vrásnění probíhající na našem území zhruba pře 350 mil lety. 

Před Flascharovým dolem budou k dispozici nůžky na stříhání břidlice, břidlicové destičky, dobové nástroje. Na břidlici si mohou děti vyškrábat obrázky, kreslit a tvořit z ní. Ti fyzicky zdatnější budou mít možnost si na speciálních břidlicových nůžkách vyzkoušet vystřižení nějakého tvaru a samozřejmě si svůj výtvor ponesou domů jako vzpomínku na Flascharův důl.
Děti se mohou vyfotit s permoníkem Šiferou, kterého nám zhotovil oderský řezbář. V dole dostanou od permoníků drahokam a ten donesou Šiferovi do koženého váčku. A on se za to s nimi nechá vyfotit.

Pozice na mapě